Aktuálny čas v Dubaji:

Víza

BEZVÍZOVÝ STYK PRE OBČANOV SR DO SAE OD 22.3.2014

S účinnosťou od 22.03.2014 platí pre pobyt občanov SR v SAE bezvízový styk.

Toto rozhodnutie potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. “Visa on arrival” obdržíte po príchode do krajiny bezplatne pred pasovou kontrolou na letisku. Podmienkou pre vstup do krajiny je platný pas najmenej 6 mesiacov po návrate. Pas by nemal obsahovať vstupnú alebo výstupnú pečiatku štátu Izrael. Turistické vízum je platné 30 dní od dňa vstupu na územie Emirátov. Zrušená vízová povinnosť sa vzťahuje aj na ďalších 12 európskych krajín – Poľsko, Slovinsko, Česká republika, Litva, Maďarsko, Lotyšsko, Estónsko, Malta, Cyprus, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko.